Tuesday, March 31, 2020

Tag: Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh

QUY HOẠCH ĐẤT XÂY DỰNG TẠI HỒ CHÍ MINH, BÀ RỊA...

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng TP.HCM đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050...

0906.848.880